Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar

Həyatda elə əməllər törədilə bilər ki, həmin əməllər formal olaraq, zahirən cinayətin əlamətlərinə uyğun gəlsin. Lakin buna baxmayaraq həmin əməllər cinayət hesab edilmir, cinayət kimi tanınmır. Belə ki, bu əməllər ictimai təhlükəli qəsddən qorunarkən edilir, ictimai münasibətlərə mühüm zərər vurmur, ictimai cəhətdən təhlükəli deyildir, dövlətin, şəxsiyyətin və cəmiyyətin mənafelərinin müdafiəsinə yönəlir.

Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 50
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.02.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 50
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 27.02.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
  • Göndərən: İlkin İsmayıllı
  • Əlavə edilib: 17.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.02.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 50
  • Word: 5 səhifə
  • Word Ölçüsü: 22 KB
  • PDF: 2 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 151 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Hüquq