Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Diskret inteqrallama alqoritmi

Hesabat sənədlərini formalaşdırmaq üçün hər hansı zaman intervalında xammalın, elektrik enerjisinin, buxarın, suyun və sıxılmış havanın cəm sərfini hesablamaq lazım gəldikdə yaxşı olar ki, cəmləmə diskret inteqrallama üsulu ilə aparılsın.

Diskret inteqrallama alqoritmi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 43 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 27.02.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018
Diskret inteqrallama alqoritmi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 345 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 27.02.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018