Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Say sistemleri

1.Say sistemleri Say (hesablama) sistemi ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunması üsuludur. Say sistemi kodlaşdırmanın bir üsuludur. Müəyyən əlifba vasitəsilə müəyyən üsullarla yazılan sözə kod deyilir, kodun alınma prosesinə isə kodlaşdırma deyilir.

Say sistemleri Word faylı
Səhifələr: 17 səhifə
Ölçüsü: 113 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2216
Bu ay yüklənmə sayı: 296
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2019
Əlavə edilib: 05.07.2018
Say sistemleri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 149 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2216
Bu ay yüklənmə sayı: 296
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2019
Əlavə edilib: 05.07.2018