Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Prosesorlar və soketlər

Prosessor və onun tərkib hissələri. İstənilən sistem platasının əsas komponenti prosessordur. Prosessorlar xüsusi texnologiya ilə hazırlanan silisium kris¬talın¬dan təşkil olunur. Bir çox ədəbiyyatlarda prosessor CPU (Centeral Prosessing Unit, mərkəzi əməliyyat qurğusu) da adlandırılır. Prosessor kompüterin “beyin mərkəzi” sayılır və proqramların icra edilməsini, həmçinin, sistemdə istifadə olunan hesab və məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsini təmin edir. Hal-hazırda istehsal olunan prosessorlar dörd əsas hissədən ibarətdir: - registrlər (registers); - hesab-məntiq qurğusu - HMQ (Arithmetic Logic Units); - interfeys qurğusu - İnQ (Interface Unit); - idarәetmә qurğusu - İQ (Control Unit).

Prosesorlar və soketlər Word faylı
Səhifələr: 16 səhifə
Ölçüsü: 1.07 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 789
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 12.07.2020
Əlavə edilib: 09.08.2018
Prosesorlar və soketlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 329 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 789
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 12.07.2020
Əlavə edilib: 09.08.2018