Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ŞİRKƏTİN MƏ`LUMAT TƏ

Bu vəsait özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və əməkdaşlarına Azərbaycan kimi kifayət qədər mürəkkəb bir ərazidə məlumatın axtarışı sistemində yardımçı olmalıdır. Həmin mürəkkəblik aşağıdakı amillərlə müəyyənləşdirilib: keçmişdə Azərbaycanda obyektiv məlumat sisteminin mövcud olmaması; indiki zamanda respublikada məlumat şəbəkələrinin zəif inkişaf etməsi; biznesmenlərin və eləcə də müəyyən dövlət qurumlarının təhrif olunmamış məlumatı əldə etmək və ya vermək arzusunda olmamaları; məlumat üzrə işlərin aparılmasında təcrübənin olmaması.

ŞİRKƏTİN MƏ`LUMAT TƏ Word faylı
Səhifələr: 10 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018
ŞİRKƏTİN MƏ`LUMAT TƏ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 190 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018