Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Cəmiyyətin inkişafında kənd təsərrüfatının rolu

İqtisad elminə bir sıra iqtisadi elmlər daxildir. Onlardan biri də kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı elmidir. Hər bir elm kimi bu elmin də öz predmeti vardır. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı elmi həmin sahədə çoxukladlı mülkiyyət formaları əsasında fəaliyyət göstərən müxtəlif istehsal qurumlarında təsərrüfatın təşkili, inkişafı və aparılması qanunauyğunluqlarını öyrənir.

Cəmiyyətin inkişafında kənd təsərrüfatının rolu Word faylı
Səhifələr: 7 səhifə
Ölçüsü: 25 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 132
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
Cəmiyyətin inkişafında kənd təsərrüfatının rolu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 132
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018