Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bazarlar və ticarət

Bazar alıcı və satıcının birgə vasitəçilik etməsini ifadə edir. Bazar ilk dəfə sadə əmtəə təsərrüfatı zamanı əmələ gəlmişdir. Orada gündəlik istehlak tələbatını ödəyən məhsullar alınıb satılırdı. Məhsulların istehlak dəyərindən asılı olaraq bazarlar müxtəlif növə malik olsalar da mahiyyətləri əsasən eynidir.

Bazarlar və ticarət Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Son yüklənmə tarixi: 18.09.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
Bazarlar və ticarət PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 72 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Son yüklənmə tarixi: 18.09.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018