Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qiymətin əmələ gəlməsinin elmi əsasları

Müasir şəraitdə qiymətin əmələ gəlməsinin əsaslarının dərindən və hərtərəfli olaraq mənilməsilməsi qiymətin əsas funksiyaların, bazar fəaliyəti mexanizminin araşdırılmasını tələb edir. Qiymət istehsalın səmərəlliyin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilir, təsərrüfat qərarlarının qəbul edilməsinin, firmadaxili planlaşdırılmanın çox mühüm aləti kimi çıxış edir.

Qiymətin əmələ gəlməsinin elmi əsasları Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 167
Son yüklənmə tarixi: 24.08.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
Qiymətin əmələ gəlməsinin elmi əsasları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 167
Son yüklənmə tarixi: 24.08.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018