Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kapital amilinin gətirdiyi gəlir - faiz

İqtisadi kateqoriya kimi faizin təbiəti və mahiyyəti barədə, faiz dərəcələrinin səviyyəsini və dinamikasını müəyyən edən amillər barədə Qərb iqtisadçılarının konsepsiyalarından öyrənmək olar. XIX-XX əsrlərin iqtisadçıları J.B.Seyin, N.Seniorun, E.Byöm-Baverkin, İ.Fişerin, F.Naytın, C.M.Keynsin və başqalarının əsərləri mühüm rol oynamışdır. İlk faiz nəzəriyyələrinə kapitalın məhsuldarlığı nəzəriyyəsi aid olmuşdur (J.B.Sey, V.Roşer, T.Maltus, H.Ç.Keri, İ.Tunen). Bu nəzəriyyəyə görə kapital onun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsrəflərdən əlavə müəyyən artıq məhsul gətirməyə qabildir, faiz isə bu əlavə artımın ölçüsüdür, yəni o, kapitalın "xalis məhsuldarlığı"nın göstəricisidir və beləliklə, mənfəət göstəricisini əvəz edir.

Kapital amilinin gətirdiyi gəlir - faiz Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Son yüklənmə tarixi: 27.08.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
Kapital amilinin gətirdiyi gəlir - faiz PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 126 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Son yüklənmə tarixi: 27.08.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018