Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal amilləri ilə məhsulun həcmi arasındakı asılılıq

Real həyatda istifadə edilən texnologiya həddində sahibkar istehsal amillərinin elə ən yaxşı əlaqələndirməsinə çalışır ki, daha çox məhsul çıxımına nail olun sun. Istehsal amillərin istənilən dəsti və həmin amillər dəstilə istehsal edilən maksimum məhsulun həcmi arasındakı nisbət istehsal funksiyasını xarakterizə edir. Istehsal funksiyanı resurs məsrəfləri və məhsul buraxılışı arasındakı texnoloji asılılığı göstərir.

İstehsal amilləri ilə məhsulun həcmi arasındakı asılılıq Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 13.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018
İstehsal amilləri ilə məhsulun həcmi arasındakı asılılıq PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 13.10.2021
Əlavə edilib: 22.05.2018