Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ

Korporativ idarəetmənin xüsusiyyətləri iqtisadiyyata necə təsir edirsə, iqtisadiyyatın vəziyyəti də korporativ idarəetmənin xarakterinə eləcə təsir göstərir. Bu qarşılıqlı əlaqə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin keçid iqtisadiyyatında daha aydın hiss olunur.

BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ Word faylı
Səhifələr: 83 səhifə
Ölçüsü: 208 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 118
Son yüklənmə tarixi: 16.08.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018
BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 162 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 118
Son yüklənmə tarixi: 16.08.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018