Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya üzrə sənaye iqtisadiyyatının inkişafı və onun quruluşu

1. Sənaye iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.
2. Maşınqayırma sənayesinin inkişafı. ( Metallurgiya kompleksləri)
3. Neft və Qaz sənayesinin inkişafı.
4. Kömür sənayesinin inkişafı.
5. Dünya üzrə elektrik enerjisi istehsalı.
6. Kimya sənayesinin inkişafı.

Dünya üzrə sənaye iqtisadiyyatının inkişafı və onun quruluşu Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 25 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 23.05.2018
Dünya üzrə sənaye iqtisadiyyatının inkişafı və onun quruluşu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 133 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 23.05.2018