Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri: şərtləndirən amillər və aparıcı meylləri

Müasir iqtisadi nəzəriyyə, artımı istehsalın öz təbii səviyyəsinə görə qısa müddətli artıb-azalması kimi yox, məhsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsində real istehsal həcminin uzun müddətli dəyişməsi kimi izah edir. Bu halda bir tarazlıq vəziyyətdən digərinə doğru inkişaf edən istehsalın potensial həcmi tədqiqat obyektinə çevrilir.

İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri: şərtləndirən amillər və aparıcı meylləri Word faylı
Səhifələr: 70 səhifə
Ölçüsü: 190 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 183
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2022
Əlavə edilib: 03.05.2018
İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri: şərtləndirən amillər və aparıcı meylləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 183
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2022
Əlavə edilib: 03.05.2018