Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ

Korporativ idarəetmənin xüsusiyyətləri iqtisadiyyata necə təsir edirsə, iqtisadiyyatın vəziyyəti də korporativ idarəetmənin xarakterinə eləcə təsir göstərir. Bu qarşılıqlı əlaqə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin keçid iqtisadiyyatında daha aydın hiss olunur. Son zamanlar indiyə qədər tamamilə yaddan çıxarılan mövzulardan heç biri akademik dairələrin və həm də siyasətçilərin şüurunda bu qədər mühüm yer tutmur. Onların hamısı, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində korporativ idarəetmənin hər hansı sisteminin olmaması faktı ilə üzləşiblər və yaranan vəziyyətdən çıxış üçün universal üsul təklif edən də tapılmır.

BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ Word faylı
Səhifələr: 83 səhifə
Ölçüsü: 220 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 154
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2022
Əlavə edilib: 03.05.2018
BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 158 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 154
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2022
Əlavə edilib: 03.05.2018