Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təkrar istehsal

Istehsal prosesinin daim təzələnməsi, fasiləsiz olaraq bütövlükdə eyni mərhələlərdən keçməklə, sonsuz sayda təkrarlanması təkrar istehsal adlanır. Təkrar istehsal əsasən 4 əsas fazadan ibarətdir:istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak.

Təkrar istehsal Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 760
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 17.02.2024
Əlavə edilib: 24.05.2018
Təkrar istehsal PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 283 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 760
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 17.02.2024
Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Göndərən: Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad
  • Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 17.02.2024
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 760
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 19 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 283 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat