Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Klassik iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin əmək-dəyər nəzəriyyələri

Klassik məktəb - iqtisadi nəzəriyyənin kamilləşdiyi, metodoloji prinsip aldığı təlimlər sistemi. adlanan istiqamət formalaşdı. Klassik məktəbinin ümumi xarakteristikasına görə iqtisadi proseslər insan təbiətindən və onun şəxsi maraqlarından doğur və cəmiyyət ayrı-ayrı fərdlərin məcmusu olaraq onların maraqlarını əks etdirir.

Klassik iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin əmək-dəyər nəzəriyyələri Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 51
Son yüklənmə tarixi: 16.12.2023
Əlavə edilib: 24.05.2018
Klassik iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin əmək-dəyər nəzəriyyələri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 121 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 51
Son yüklənmə tarixi: 16.12.2023
Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Göndərən: Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad
  • Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 16.12.2023
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 51
  • Word: 2 səhifə
  • Word Ölçüsü: 16 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 121 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat