Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnnovasiyaların idarə olunması

İnnovasiya dedikdə yüksək səmərələliyə malik yeniliyin tədbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının son nəticəsi başa düşülür. "İnnovasiya" termin latın dilində "innovato" sözündən olub, "yenilənmə" və "yaxşılaşma" denəkdir.Termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrlərdə meydana gəlib.

İnnovasiyaların idarə olunması Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 100
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 16.04.2024
Əlavə edilib: 24.05.2018
İnnovasiyaların idarə olunması PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 134 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 100
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 16.04.2024
Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Göndərən: Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad
  • Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 16.04.2024
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 100
  • Word: 2 səhifə
  • Word Ölçüsü: 20 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 134 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat