Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Aqrar marketinq fəaliyyəti

Aqromarketinq sənaye, kommersiya, bank və başqa iqtisadi sahələrin marketinqindən tamamilə fərqlənir. Bu, kənd təsərrüfatının obyektiv xüsusiyyətləri ilə, xüsusilə, nəticələrin təbii şəraitdən asılılığı, mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi, iş və istehsal dövrlərinin üst üstə düşməməsi, təsərrüfatçılığın təşkilati formalarının müxtəlifliyi, xarici iqtisadi əlaqələr, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında dövlətin iştirakı kimi amillərlə əlaqədardır. Təbii və iqtisadi proseslər aqrobiznesdə bir-birinə inteqrasiya olunduğu üçün istehsal, o cümlədən marketinqin təşkili üçün xüsusi şərait yaranır. Aqromarketinqin fərqli xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

Aqrar marketinq fəaliyyəti Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 25 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Son yüklənmə tarixi: 25.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018
Aqrar marketinq fəaliyyəti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 113 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Son yüklənmə tarixi: 25.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018