Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ASK-nın inkişafında islahatların rolu

İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi tərəqqi tarixi və təcrübəsi göstərir ki, insanların mütərəqqi və yaradıcı əməyə cəlb olunmasının, eləcə də iqtisadi dirçəlişə nail olmağın başlıca yolu qanunvericilik əsasında sahələr üzrə islahatların həyata keçirilməsindən ibarətdir. Milli iqtisadiyyatımızın inzibati amiranəlik sistemindən bazar münasibətlərinə transformasiya olunduğu dövr ölkəmizdə ictimai həyatın demək olar ki, bütün sahələrində islahatların aparılmasını vacib bir şərt kimi ortaya qoymuşdu. Bunun əsas səbəbləri kimi uzun illər ərzində qurulmuş birlikdaxili sabit istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin dağılması, dövlətin yeni şəraitdə, xüsusilə də aqrar sektor üzrə öz tənzimləmə funksiyalarını lazımi şəkildə yerinə yetirə bilməməsi, kəskin sosial-siyasi böhranlar, ölkəmizin bir sıra mühüm kənd təsərrüfatı rayonlarının düşmən işğalına məruz qalması, ölkə daxilində sektorlararası iqtisadi əlaqələrin qırılması, qiymətlərin radikal şəkildə liberallaşdırılması və. s göstərmək olar.

ASK-nın inkişafında islahatların rolu Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 26 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 82
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018
ASK-nın inkişafında islahatların rolu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 82
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018