Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ASK- nın infrastrukturu

ASK-nı təşkil edən xalq təsərrüfatı sahələrinin əksəriyyəti kənd təsər-rüfatının ətrafında qarşılıqlı istehsal iqtisadi əlaqələrə girərək cəmləşir və öz fəaliyyətini bilavasitə kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun formada qurmağa çalışır. Bu əlaqələr bir qayda olaraq birtərəfli deyil, qarşılıqlı və müəyyən nisbətdədir. Kənd təsərrüfatı bu əlaqələrdə aparıcı sahə kimi ASK-nın bütün vəzifələrini özü ilə və bir-birləri ilə bağlayır. ASK-də müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən, lakin dialektik vəhdət təşkil edən istehsal təmayüllü xalq təsərrüfatı sahələrinin müəyyən hissəsi kompleks əmələ gətirən sahələr kimi üç bölməyə (sferaya) ayrılır. Həmin bölmələr arasında istehsal və sosial xarakterli xidmət sahələri infrastruktur adlanır.

ASK- nın infrastrukturu Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 55
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 25.05.2018
ASK- nın infrastrukturu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 55
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 25.05.2018