Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda sahibkarlığın müasir inkişaf istiqamətləri

Bazar iqtisadiyyatının ən vacib komponentlərindən biri də sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcudluğudur. Sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatında həlledici rol oynayır. Bu, həm də təkcə sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcudluğu ilə məhdudlaşmır. Bazar iqtisadiyyatı modelini tətbiq edən ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi, yeni sahibkarların yaranması üçün geniş imkanlar mövcud olmalıdır. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir mal və xidmətin, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətinin həyat qrafiki var: bazara daxil olma, inkişaf və zirvə nöqtəsi, bundan sonra tənəzzül və son.

Azərbaycanda sahibkarlığın müasir inkişaf istiqamətləri Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 23 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 43
Son yüklənmə tarixi: 26.11.2022
Əlavə edilib: 25.05.2018
Azərbaycanda sahibkarlığın müasir inkişaf istiqamətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 43
Son yüklənmə tarixi: 26.11.2022
Əlavə edilib: 25.05.2018