Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Firmadaxili planlaşdırma sahəsində beynəlxalq təcrübə

Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində firmaların planlaşdırılmasının mahiyyəti və məqsədi onların fəaliyyətinin və inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasını təmin etməkdir. Bunun üçün planlaşdırmanın əsas vəzifəsi müəssisənin (firmanın) fəaliyyəti və inkişafı üçün şərait yaradan daxili və xarici amillərin qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün lazımi vasitə və üsullardan istifadə olunmasına cəhd göstərməkdir. Deməli, planlaşdırma məqsədin işlənilməsi və həyata keçirilməsinin konkret yollarını göstərir.

Firmadaxili planlaşdırma sahəsində beynəlxalq təcrübə Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 104
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018
Firmadaxili planlaşdırma sahəsində beynəlxalq təcrübə PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 127 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 104
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2023
Əlavə edilib: 25.05.2018