Menu

Daxil olun Qeydiyyat

"Hüquqi şəxs " anlayışı və onun növləri

Hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlara deyilir. Fiziki şəxs anlayışı ilə mülki hüququn insan kateqoriyasına, insan cinsindən olan subyekti əhatə olunur. Hüquqi şəxslər isə bundan fərqli olaraq mülki hüququn psixoloji, bioloji və ictimai varlıq hesab edilməyən subyektlərindəndir. Elə subyektlərdən ki, onlar fiziki şəxslərin malik olduqları nitqdən, iradədən, düşüncədən və şüurdan məhrumdur. Hüquqi şəxslər fiziki şəxslərin birləşməsinə əsaslanan və spesifik qaydada yaradılan xüsusi qurumudur.

Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 06.06.2020
Əlavə edilib: 25.05.2018
PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 162 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 142
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 06.06.2020
Əlavə edilib: 25.05.2018