Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Regionların sosial- iqtisadi inkişafı

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir. Müstəqillik dövründən bu günə kimi ölkədəki mövcud iqtisadi inkişafı iki əsas mərhələyə ayırmaq olar. Birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi xaos və ya tənəzzül dövrü. İkincisi, 1996-cı ildən başlayaraq davam edən makroiqtisadi sabitlik və dinamik inkişaf dövrü.

Regionların sosial- iqtisadi inkişafı Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 61
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 25.05.2018
Regionların sosial- iqtisadi inkişafı PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 61
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 25.05.2018