Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Biznes infrastrukturunun perspektiv inkişaf istiqamətləri

İnfrastruktur əsas maddi istehsal sahələrinə, sənayeyə, kənd təsərrüfatına, tikintiyə, əhaliyə xidmət edən təsərrüfat sahələrinin (nəqliyyat, şose yolları, dəmiryol xətləri və su bərələri, kanal, liman, boru kəmərləri, anbar və s. tikililər, enerji və qaz təsərrüfatı, ticarət, maddi-texniki təchizat, rabitə və telekommunikasiya sistemləri, su təchizatı, kanalizasiya, ümumi və peşə təhsili, elmə və səhiyyəyə çəkilən xərclər və s.) məcmusudur. Bunlara bəzən sabit sərmayələr də deyilir. Bu sahələrə bir çox hallarda təhsil, səhiyyə, kitabxana xidməti və s. sahələr də əlavə edilir.

Biznes infrastrukturunun perspektiv inkişaf istiqamətləri Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 72
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 25.05.2018
Biznes infrastrukturunun perspektiv inkişaf istiqamətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 159 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 72
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 25.05.2018