Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri

Əməyin ödənilməsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və onun təşkilinin əsasları
Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri
Əməyin ödənilməsinin tarifsiz və qarışıq sistemləri
Əmək haqqı fondunun müəyyən edilməsi

Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 30 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 254
Son yüklənmə tarixi: 30.01.2023
Əlavə edilib: 29.05.2018
Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 223 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 254
Son yüklənmə tarixi: 30.01.2023
Əlavə edilib: 29.05.2018