Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BAZARIN ÖZÜNÜ TƏNZİMLƏMƏ MEXANİZMİ

Bazarin özünü tənzimləməsi - Dövlətin müdaxiləsi olmadan bazar mexanizminin əmtəələrin və xidmətlərin əldə edilməsi zamanı istehlakçıların xeyiri ilə mənfəətin maksimum olmasında sahibkarların iqtisadi maraqlarının əlaqələndirilməsini təmin etmək, bazarın inkişafını optimallaşdırmaq qabiliyyətidir. Bazarın özünü tənzimləməsi xüsusi mülkiyyətin və ona oxşar olan təsərrüfatçılıq formalarının üstün olmasına əsaslanır, rəqabət, tələb və təklif, qiymət mexanizminin köməyilə baş verir.

BAZARIN ÖZÜNÜ TƏNZİMLƏMƏ MEXANİZMİ Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 12.04.2024
Əlavə edilib: 01.06.2018
BAZARIN ÖZÜNÜ TƏNZİMLƏMƏ MEXANİZMİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 12.04.2024
Əlavə edilib: 01.06.2018