Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Yeni sənaye ölkələri

1. YSÖ-lərin yaranma mərhələri və inkişaf xüsusiyyətləri
2. Dünya təsrrüfat sistemində dəyişiklik meyilləri və YSÖ-lərin mövqeyi
3. YSÖ beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində.

Yeni sənaye ölkələri Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 89 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 344
Son yüklənmə tarixi: 14.08.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018
Yeni sənaye ölkələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 144 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 344
Son yüklənmə tarixi: 14.08.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018