Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlətin icraedici orqanları

1. İcra hakimiyyəti orqanı.
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra hakimiyyə-ti orqanı kimi.
3. Azərbaycan respublikasının Nazirlər Kabineti və digər nazirlikləri.

Dövlətin icraedici orqanları Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 684 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 139
Son yüklənmə tarixi: 15.11.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018
Dövlətin icraedici orqanları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 139
Son yüklənmə tarixi: 15.11.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018