Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda yüngül sənaye müəssisələrində istehsal edilən məhsulların çeşidi

LİFLƏRİN TƏSNİFATI Toxuculuq lifləri mənşəyi və kimyəvi tərkibinə görə iki qrupa bölünür-təbii və kimyəvi.Təbii liflər elə liflərdir ki bunlar əsasən üzvi hidro zəncirli yüksək malekullu birləşmələrdən ibarət olur.İnsanın bilavasitə iştirakı olmadan təbiətin özündə formalaşmış olur.kimyəvi liflər isə zavod şəraitində əsas etibarı ilə təbii üzvi hetro zəncirli yaxud karbo zəncirli yüksək malekullu sintetik birləşmələrdə cüzi miqdarda isə qeyri üzvi təbii birləşmələrdən alınan liflərdir.

Azərbaycanda yüngül sənaye müəssisələrində istehsal edilən məhsulların çeşidi Word faylı
Səhifələr: 12 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 175
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018
Azərbaycanda yüngül sənaye müəssisələrində istehsal edilən məhsulların çeşidi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 232 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 175
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018