Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Alternativlərin təhlilinin əsas metodu

Strateji planlaşdırma sistemindən istifadə edən firmaların rəhbərlərinin fəaliyyətində ən mühüm addımlardan biri də firmanın ümumi strategiyasının seçilməsidir.Bunun üçün rəhbərlər strateji alternativləri araşdırmalı və qiymətləndirməlidirlər.Ümumi strategiyanın aşağıdakı əsas alternativlərinə baxılması məqsədəuyğundur.

Alternativlərin təhlilinin əsas metodu Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 49
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018
Alternativlərin təhlilinin əsas metodu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 205 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 49
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018