Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əhalinin gəlirləri və onun formaları, həyat səviyyəsi

Gəlir anlayışı.
Əhali gəlirlərinin formalaşmasının bazar mexanizmi və mənbələri
Gəlirlərin əsas formaları. Nominal, sərəncamda qalan və real gəlirlər.
Bazara transformasiya şəraitində gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik, onun sosial iqtisadi səbəbləri.

Əhalinin gəlirləri və onun formaları, həyat səviyyəsi Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 65 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 111
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018
Əhalinin gəlirləri və onun formaları, həyat səviyyəsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 97 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 111
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018