Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İEÖ-lərin müasir mərhələdə təkrar istehsal problemləri

İqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
Antiinhisar tənzimlənməsinin zəruriliyi
İEÖ-lərdə iqtisadiyyatın sosiallaşdırılması

İEÖ-lərin müasir mərhələdə təkrar istehsal problemləri Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 49 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 84
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018
İEÖ-lərin müasir mərhələdə təkrar istehsal problemləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 138 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 84
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018