Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Teleb

1.Tələb 2.Tələblə tələbat arasında fərq 3.Tələb qanunu 4.Tələbin qiyməti və tələbin həcmi 5.Fərdi tələb,bazar tələbi ,məcmu tələb 6.Tələbin dəyişməsinə təsir edən qeyri-qiymət amilləri 7. Təklif,təklif qanunu,təklifin qiyməti 8.Təklifin dəyişməsinə təsir edən qeyri-qiymət amilləri 9.Tarazlıq qiyməti 10.Tələb-təklif elastikliyi

Teleb Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1177
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2024
Əlavə edilib: 06.06.2018
Teleb PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1177
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2024
Əlavə edilib: 06.06.2018