Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNİN İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ TƏSNİFATI

BMT-nin təsnifatına görə iqtisadi inkişafın səviyyəsinə və təsərrüfatçılığın sosial-iqtisadi təbiətinə görə bütün ölkələr aşağıdakı qruplara bölünür: 1. sənayecə inkişaf etmiş (industrial) bazar iqtisadiyyatlı ölkələr; 2. inkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ) və bazar iqtisadiyyatlı ərazilər; 3. keçid iqtisadiyyatlı (inzibati-amirlikdən bazar iqtisadiyyatına) ölkələr.

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNİN İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ TƏSNİFATI Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 918
Son yüklənmə tarixi: 29.09.2021
Əlavə edilib: 06.06.2018
DÜNYA ÖLKƏLƏRİNİN İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ TƏSNİFATI PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 81 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 918
Son yüklənmə tarixi: 29.09.2021
Əlavə edilib: 06.06.2018