Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Menecmentin əsas və köməkçi funksiyaları

Menecmentin planlaşdırma funksiyası.
Menecmentin təşkiletme funksiyası.
Menecmentin motivləşdirmə funksiyası.
Menecmentin nəzarət funksiyası.
Menecmetin marketinq funksiyası.
Menecmentin köməkçi funksiyaları.

Menecmentin əsas və köməkçi funksiyaları Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 122
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2023
Əlavə edilib: 07.06.2018
Menecmentin əsas və köməkçi funksiyaları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 325 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 122
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2023
Əlavə edilib: 07.06.2018