Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya bazarının növləri və onların xarakteristikası

Mühüm iqtisadi anlayış olan bazar bəşər cəmiyyətin ən mühüm nailiyyətlərindən sayılır. Bazar zaman keçdikcə dəyişikliyə məruz qalmış və bəsti formadan indiki-müasir formaya gəlib çatmışdır. Bazar əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq müasir inkişaf dərəcəsinə gəlib çatmış və bu münasibətlər nəticəsində bazar həm eninə, həm də dərininə dəyişmişdir.

Dünya bazarının növləri və onların xarakteristikası Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 102
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018
Dünya bazarının növləri və onların xarakteristikası PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 112 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 102
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018