Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MARKETİNQ SİSTEM KİMİ. MARKETİNQİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Marketinqə dair ədəbiyyatlarda marketinqin idarə edilməsi məsələsinə müxtəlif cür yanaşılır. Bir halda marketinqin idarə edilməsinə istehlakçıların məhsula, ideyaya, xidmətə olan tələbinin ödənilməsini təmin edən mübadilənin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş qiymətqoyma, malyeridilişi, bölüşdürmə və satış fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi prosesi kimi, digər halda isə məhsul və xidmətlərər tələbin yaradılması, istehsal və satış tədbirlərinin planlaşdırılması, təşkili və ona nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan idarəetmə fəaliyyəti kimi yanaşılır.

MARKETİNQ SİSTEM KİMİ. MARKETİNQİN İDARƏ EDİLMƏSİ Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 33 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 35
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018
MARKETİNQ SİSTEM KİMİ. MARKETİNQİN İDARƏ EDİLMƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 133 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 35
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018