Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C.M.Keynisin nəzəri irsinin iqtisad elminin inkişafında rolu

İqtisadi nəzəriyyədə keynsçilik sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin dərin iqtisadi böhran baş verdiyi və hakim nəzəriyyələrin bu böhran qarşısında aciz qaldığı bir dövrdə yarandı. Onun iqtisad elminin inkişafında əsas fikirləri aşağıdakılardır: - İqtisadi hadisə və proseslərə makroiqtisadi yanaşma. - Səmərəli tələb. - Məşğulluq səviyyəsi. - Sey qanununun tənqidi. - Əsas psixoloji qanun. - Kapitalın son səmərəliliyi. - Əmanət və investisiya. - Faiz nəzəriyyəsi. - Makroiqtisadi tənzimləmə proqramı. - Multiplikator konsepsiyası. - Qiymət və inflyasiya. 2008-ci ildə Prezident Barack Obama və digər dünya liderlərinin iqtisadiyyatı dirçəltmək planları sayəsində Keynsin ideyaları yenidən gündəmə gəldi.

C.M.Keynisin nəzəri irsinin iqtisad elminin inkişafında rolu Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 30 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Son yüklənmə tarixi: 25.08.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018
C.M.Keynisin nəzəri irsinin iqtisad elminin inkişafında rolu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 307 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Son yüklənmə tarixi: 25.08.2021
Əlavə edilib: 07.06.2018