Menu

Daxil olun Qeydiyyat

iqtisahiyyatın huquqi tenzimlenmesi

Ətraf mühitin müdafiəsinin qanunvericilik əsası.
Təbiətdən istifadə anlayışı və təbiətdən istifadə edənlərin hüquqi vəziyyəti.
Ətraf mühitin müdafiəsi sahəsində iqtisadi tənzimləmənin hüquqi əsasları.
Təbbi sərvətlərdən davamlı istifadənin təmin edilməsinin hüquqi me¬xa-niz¬mi.
İstehsalatda «Təmiz texnоlоgiyalar»ın tətbiq edilməsinin hüquqi tənzim¬lən¬məsi mexanizmi.

iqtisahiyyatın huquqi tenzimlenmesi Word faylı
Səhifələr: 244 səhifə
Ölçüsü: 504 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 24.09.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018
iqtisahiyyatın huquqi tenzimlenmesi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 273 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 24.09.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018