Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Makroiqtisadiyyat

İqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməsi.
Məcmu tələb və məcmu təklif. Makroiqtisadi tarazlıq.
İstehlak, yığım və investisiyya.
İstehsalın tarazlılığının əldə edilməsi mexanizmi. Keynisin "Gəlr-Xərc" modeli.
Pul bazarının modeli.
Əmtəə və pul bazarında tarazlıq.
İqtisadi tsikl.
İşsizlik və inflyasiyya.
İqtisadi artım.
Dövlət büdcəsi və vergi sistemi.
Büdcə-Vergi və Pul-kredit siyasəti.

Makroiqtisadiyyat Word faylı
Səhifələr: 54 səhifə
Ölçüsü: 689 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1201
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Makroiqtisadiyyat PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 317 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1201
Bu ay yüklənmə sayı: 23
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018