Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Antiinhisar siyasətin hühuqi əsasları

İnhisar və onun formalari. “İnhisar” ərəb dilindən alinmiş “monopoliya” sözünün alternativi kimi işlədilir.”İnhisar” terminini dilimizə çevirsək,hərfi mənada “təkəl”,”təkəlçilik” mənasini verir ki,bu da inhisarin mahiyyətini ifadə edir.Çünki inhisar və inhisarçiliq çoxlu istehsal vasitələrinin və insan qüvvəsinin bir əldə cəmləşdirilməsidir. İnhisar rəqabətin əksidir.İnhisarlar istehsal qüvvələrinin inkişafinin müəyyən səviyyəsində yaranir.Onlarin yaranmasinin əsas səbəbi istehsalin təmərküzləşməsidir.

Antiinhisar siyasətin hühuqi əsasları Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 44
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 09.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Antiinhisar siyasətin hühuqi əsasları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 44
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 09.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018