Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DÖVLƏTİN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Bu gün milli iqtisadi xüsusiyyətləri ənənəvi və yalnız kəmiyyət vahidlərilə ölçülməsi düzgün deyil. Onlar özündə həyat səviyyəsini, iq-tisadi artımı, struktur irəliləyişlərini, rəqabət qabiliyyətliyi, bu və ya di-gər ölkədə həyatın keyfiyyətini əks etdirən bütöv sosial-iqtisadi və elmi-texniki indikator və amillərin məcmuunu daxil etməlidir

DÖVLƏTİN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 55
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
DÖVLƏTİN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 117 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 55
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018