Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət

Bazar tədqiqatının ümumi məqsədi əhalinin müəyyən növ məhsullara olan tələbatının tam təmin edilməsi və istehsal edilən məhsulun səmərəli satışı üçün zəruri şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bazarın öyrənilməsi ilə əlaqədar yuxarıda adı çəkilən bu birinci dərəcəli vəzifələrə ilk növbədə məhsullara olan tələb və təklifin cari vəziyyətinin və bazar konyukturunun təhlili aid edilir. Bazarın konyukturu müəyyən dövr ərzində bazarda fəaliyyət göstərmək üçün zəruri olan şərtlərin və şəraitin məcmusunu əks etdirir. Bazarın konyukturu müəyyən növ məhsullara olan tələb və təklifin mütənasibliyi və həmçinin qiymətlərin səviyyəsi ilə xarakterizə edilir. İqtisadi ədəbiyyatda bazarın konyukturunun tədqiq edilməsinin üç səviyyəsinə diqqət yetirilir: ümumi iqtisadi, sahə və əmtəə. Bütün bunlarla əlaqədar konyukturun öyrənilməsi bazarın cari vəziyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan tədqiqatın proqramı müəssisə səviyyəsində qəbul edilmiş komissiya qərarlarının əsaslandırılmasına yönəldilir.

İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 23 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 23
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 99 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 23
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018