Menu

Daxil olun Qeydiyyat

infiliyasiyanin mahiyyeti ve onun iqtisadi neticeleri

“Bu hadisə infilyasiyanın movcud olduğu zamanda baş verdi. Ayın sonunda mən 200 mln marka aldım. Gun ərzində əskinazlar iki qat dəyər- dən duşur və iş vaxtı yarım saatlıq fasi- lə ilə kifayətlənirdik ki, hec olmasa pulumuzun dəyəri duşməmiş nəsə alaq..” Erik.M.Remark “Uc Yoldaş” İnflyasiya murəkkəb sosial – iqtisadi hadisədir. İnfilyasiya sozu latın sozu olan “inflatio” dan goturulmuşdur. Sozun mənası şişirdilmə, hədsiz artırılma deməkdir. Belə hesab edilir ki, inflyasiya pul meydana gələndən yaranmışdır və onun fəaliyyəti ilə qırılmaz bağlıdır. İnfilyasiya tədavulə əmtəə dovriyyəsinin tələblərindən artıq pul kutləsinin buraxılması nəticəsində əmtəə qiymətlərinin artması və pul vahidinin qiymətdən duşməsi deməkdir.

infiliyasiyanin mahiyyeti ve onun iqtisadi neticeleri Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.01.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
infiliyasiyanin mahiyyeti ve onun iqtisadi neticeleri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 309 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.01.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018