Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qədim Çin və Qədim Roma təsərrüfatı üçün xarakterik əlamətlər

Dünya mədəniyyət tarixində özünəməxsus istiqaməti ilə fərqlənən Çin elmi bir çox sahələrdə, o cümlədən iqtisadi fikir tarixində olduqca dəyərli nailiyyətlər əldə etmişdir. Xüsusən Konfutsiyanın (552-479 e.ə.) (Kun-Fut-zı) irəli sürdüyü iqtisadi ideyalar Qədim Çin dövlətinin milli ideologiyasının əsası kimi onun iki minillik tarixi dövrünü təşkil etmişdir. İri ailə icmaları daxilində formalaşmış ənənələrə sadiq qalan Konfutsiya onu böyük - kiçik, ata - oğul, böyük qardaşlar - kiçik qardaşlar prinsipi ilə bütün cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşunu stabilləşdirmək istəyirdi.

Qədim Çin və Qədim Roma təsərrüfatı üçün xarakterik əlamətlər Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 25 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Son yüklənmə tarixi: 26.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
Qədim Çin və Qədim Roma təsərrüfatı üçün xarakterik əlamətlər PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 159 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Son yüklənmə tarixi: 26.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018