Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Merkantilistlər və Klassik məktəbin iqtisad elminin yaranması və formalaşması istiqamətində ümumi fikirləri

İqtisadi nəzəriyyənin ilkin tarixi merkantilizmdir. Merkan¬tilizmə qədər iqtisadi nəzəriyyə müstəqil tədqiqat sahəsi olma¬mış, iqtisadi tədqiqatlar sistemsiz şəkildə aparılmış, hətta iqti¬sadi fəaliyyətin özü belə müstəqil fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilməmişdi. Merkantilizm iqtisadi fəaliyyəti, iqtisadi hadisə, prosesləri və qanunauyğunluqları ilk sistemli öyrənən nəzəri praktiki sistem olmuşdu.

Merkantilistlər və Klassik məktəbin iqtisad elminin yaranması və formalaşması istiqamətində ümumi fikirləri Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 25 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Merkantilistlər və Klassik məktəbin iqtisad elminin yaranması və formalaşması istiqamətində ümumi fikirləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 94
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018