Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım nəzəriyyələri

Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə qruplarının inkişaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır. Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmişdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada 210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə (Monako, Andorra, Lixtenşteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs çatışmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir. Bir çox ölkələrin dənizə birbaşa çıxışı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləşir. Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım nəzəriyyələri Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 29 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 145
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım nəzəriyyələri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 126 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 145
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018