Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi artımın Neo Klassik modeli

Əgər bu movzunu turk xalqının boyuk oğlu Mustafa Kamal Ataturkun sozləri ilə başlasaq hec də yanılmarıq, cunki dovlət ucun iqtisadiyyat dayaq rolunu oynayır. Necə deyərlər, Guclu iqtisadiyyatı olan dovlət hər şeyə qadirdir. İqtisadi artım bir iqtisadi anlayış kimi cox Geniş mənaya və zəruri mahiyyətə malikdir. İqtisadi artımın mahiyyətini dərindən başa duşmək ucun ilk novbədə, ona iqtisadi tərif vermək lazımdır. Umumiyyətlə, iqtisadi artım dedikdə, həyat səviyyəsinin yuksəldilməsinə imkan verən kəmiyyətcə cox və keyfiyyətcə yaxşı əmtəələrin və xidmətlərin istehsalı başa duşulur.

İqtisadi artımın Neo Klassik modeli Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 26 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 79
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
İqtisadi artımın Neo Klassik modeli PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 291 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 79
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018