Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müasir iqtisad elmi və açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadi təhlilindəki dinamik və tərəddüdlü meyllər

Dünya sosialist sisteminin dağılması ilə açıqlıq prosesləri sürətlə Şərqi Avropa, Asiya ölkələrinə yayılmağa başladı, 1980-cı illərin əvvəllərindən isə Çin də açıqlıq siyasəti tərəfdarı olduğunu bəyan etdi. Qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatların açıqlıq prosesi ziddiyyətlidir, çünki milli istehsala və məşğulluğa mənfi təsir göstərə bilər.

Müasir iqtisad elmi və açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadi təhlilindəki dinamik və tərəddüdlü meyllər Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 07.08.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Müasir iqtisad elmi və açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadi təhlilindəki dinamik və tərəddüdlü meyllər PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 117 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 07.08.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018